Projektledare inom lagerlogistik, 200 YH-poäng

Med kunskaper från denna logistikutbildning får du kännedom om hur man automatiserar lagerverksamheter och anpassar dem efter e-handelns logistikflöde. Dessutom kommer Du att kunna behärskar och kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning samt kvalitetssystem. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag.

Kursinnehåll

  • Automatisering samt Ledarskap och projektledning
  • E-commerce logistics
  • Flödesoptimering
  • Godshantering och lagerstyrning
  • Kvalitet och miljöledningssystem
  • Logistiksystem samt IT inom logistiken

Efter utbildningen

När du är klar med utbildningen kan du arbeta som Logistiker, Lagerplanerare, Logistikutvecklare, E-Handelsspecialist, Logistikkonsult eller IT-Logistiker.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Utbildningen anordnas av Jönköpings Tekniska Högskola och undervisningen sker i YH-Bäckadals verkstäder och teorilokaler.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav är slutbetyg från valfritt gymnasieprogram eller motsvarande kunskaper samt minst tre års arbetslivserfarenhet från transport eller lagerverksamhet eller likvärdig kompetens. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter, se vår hemsida för mer info.

Utbildningen genomförs med start i augusti 2016 och avslut i juni 2017. Studietiden är förlagd till 40 veckor, vilket innebär studier på helfart. En heldag/vecka sker utbildningen i skolsal. Två dagar är förlagda på ett praktikföretag/LIA (lärande i arbete) och två dagar är självstudier.

Mellan den 15 mars och 15 april kan du ansöka om att delta i utbildningen med start läsåret 2015-2016.  I mån av plats kommer det även att gå att efteranmäla sig efter ansökningsdatum men då direkt till utbildningsanordnaren.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Anders Rickman – utbildningsledare YH Bäckadal 0768 15 38 00

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00