Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 2

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 på Bäckadalsgymnasiet för läsåret 2021/2022.

50-poängskurser hösttermin 2021

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

BILBIL01a1

Ej TEDES, IMVTE.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD1 Länk till annan webbplats.

CADCAD01

Ej EEAUT, EEELT, EEENE, INPRK0L, TEDES, IMVTE

50-poängskurser vårtermin 2022

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a1

Ej TEDES, IMV.
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b

CAD 2 Länk till annan webbplats.

CADCAD02

Ej INPRK0L, TEDES, IMVTE

Naturkunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

NAKNAK01a2

Ej BFPEDOL

Historia 1a2 Länk till annan webbplats.

HISHIS01a2100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

Ej EEAUT, EEDAT, TEDES, IMVTE, HTHOT, HTHOT0L, HAHAN0L

Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a

Ej TEDES, IMVTE

Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b

Ej TEDES, IMVTE

Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej TEDES, IMVTE, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L


100-poängskurser, praktiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Bild och form 1b Länk till annan webbplats.

BILBIL01b

Ej TEDES, IMVTE
Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01a1

Ensemble 1 Länk till annan webbplats.

MUSENS01

Instrument finns att använda på lektionerna.

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 – spec. (självvald idrott) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01v


Matlagning 1

MALMAL01

Ej RLKOK, RLBAG

Programmering 1 Länk till annan webbplats.

PRRPRR01

Ej EEDAT

Service och bemötande 1

SEVSEV01

Ej HT, RL

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0

Ej INSVE0L


100-poängskurser, teoretiska kurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Entreprenörskap (UF) Länk till annan webbplats.

ENTENR0

Ej EEDAT, HVFRI, INSVE0L, INPRK0L, HAHAN0L, HTHOT, IMVHT, HTOL0L,
TE praktiska spåret.

Moderna språk tyska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODDEU03


Moderna språk franska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODFRA03


Moderna språk spanska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODSPA03100-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Flerbränslefordon

FLEFLR0

Endast FTLM

Formgivning 1

FOMFOR01S

Endast HVFRI

200-poängskurser - fördjupningskurser på enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Hjulutrustning

HJUSHJU0

Endast FTPER

Kurser för gymnasiesärskolans program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1

BAGBAG01


Bild 1

BILBIL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Bild 2

BILBIL52

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Hälsa 1

HASHAL51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Idrott och hälsa 1 - specialisering bollspel

IDRIDO01b


Idrott och hälsa 1 - specialisering självvald idrott

IDRIDO01v


Musik 1

MUKMUS51

Endast elever på PRAHV, PRHVO, PRHRB, PRFOG

Svets grund

SAASVT0