Jönköpings kommun

Vill du justera ditt gymnasieval?

Mellan den 10 april och 10 maj finns det möjlighet att göra ändringar i ditt gymnasieval. Om du vill justera något i din ansökan kontakta din Studie- och yrkesvägledare för att få vägledning.