Informationsmöte FT år 1-2 och BAanl år 2

Vi hälsar elever och vårdnadshavare välkomna till möte på Bäckadal TTC,
mer info i nyheten!

Föräldramöte år 1 FT
m
åndag 19/8 kl 17.30.
Samling i matsalen TTC. Alla föräldrar och elever är välkomna för uppstartsinformation samt träffa
mentorer och klasskamrater.

Föräldramöte år 2 FT + BAanl
Måndag 26/8 kl 17.30
Samling i matsalen TTC. Välkomna till information och uppstart av inriktningarna till år 2.
Alla föräldrar och elever är välkomna för uppstartsinformation samt träffa mentorer och klasskamrater.

Varmt välkomna!
Anna Sandström, rektor

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00