Välkommen till vår Yrkeshögskoleutbildning - Produktionsutveckling!

Therese Pettersson, Fagerhults Belysning Habo

”Utbildningen Produktionsutveckling innehåller många olika kurser som jag kommer ha användning för i mitt framtida yrkesliv. Vi lär oss till exempel ritningsläsning, LEAN, ledarskap, projektarbete, produktionsekonomi, CNC-beredning och konflikthantering.

En dag per vecka är vi i skolan, två dagar ska vi arbeta med ett projekt på vårt företag och resten är tid för egna studier. Jag går utbildningen som kompetensutveckling på min nuvarande arbetsplats, därför har jag möjlighet att arbeta kvar på mitt företag även under utbildningen. Men det ser olika ut för oss i klassen, en del är anställda på företag och andra går utbildningen på egen hand och då får de hjälp av skolan med att hitta LIA-företag.

Just att vi som deltar i utbildningen kommer från olika bakgrund och är på olika företag gör att det blir ett väldigt bra erfarenhetsutbyte, och vi blir del av ett bra nätverk.”

Pontus Svensson, Fagerhults Belysning Habo

”I utbildningen ingår att driva ett projekt på LIA-företaget. På vårt företag arbetar vi för att kontinuerligt förbättra plockprocessen och därmed reducera felplock. Jag och Therese arbetar tillsammans med ett projekt där vi ska reda ut vilka orsakerna är och ge förslag på åtgärder. Fagerhult har just nu en heltidstjänst som bara jobbar med de här felplocken, den ska vi försöka få bort.

Just det här med projektarbete är väldigt viktigt att ha med sig, i stort sett allt i arbetslivet är projekt. Många arbetar i projekt som inte ens vet om att de gör det, det märker vi nu när vi läst om det. Jag tycker att jag redan har mycket nytta av utbildningen, innan vi ens slutfört den!”Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00