Skolledning


Karin Kihlman Thornell
Gymnasiechef

karin.kihlman-thornell@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 70

Tommy Johansson
Utbildningsledare

tommy.johansson1@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 71

Åke Andersson
Administrationschef

ake.andersson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 78

Gunilla Pettersson
Rektor, rektorsområde 1 (EE, IN, TE)

gunilla.pettersson2@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 72

Malin Kling
Rektor, rektorsområde 2
(IMIND, IMSPR)

malin.kling@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 86

Anna Sandström
Rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)

anna.sandstrom@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 76 81

Peter Sundelin
Vik. rektor, rektorsområde 4 (HV, BA)

peter.sundelin@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 75

Johan Albertsson
Rektor, rektorsområde 5 (GS, RL, Lärvux)

johan.albertsson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 70 41

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00