Jönköpings kommun

Programmen på Bäckadal

På Bäckadalsgymnasiet finns fler olika yrkesprogram att välja mellan, både som nationella gymnasieprogram och inom Anpassad gymnasieskola. Här finns också introduktionsprogram för dig som ännu inte blivit behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Skolförlagd eller lärlingsförlagd utbildning

Flera av våra program kan du läsa antingen som skolförlagd undervisning eller lärlingsförlagd undervisning. Du läser samma kurser och får samma utbildning. Skillnaden är att:

  • när du läser ett program skolförlagt så läser du de flesta programmen på plats i skolan, men du har också arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 15 veckor av din gymnasietid.
  • när du läser en lärlingsförlagd utbildning så läser du mer än hälften av tiden ute på en arbetsplats, där du genomför dina yrkeskurser. Svenska, engelska, historia, idrott och andra gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med din klass inne i skolan. Vi har samlat våra lärlingsprogram under namnet Lärlingsakademin.

Mer om Lärlingsakademins program

-----------------------------------------------

Introduktionsprogram

Introduktions­programmen är till för dig som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det finns fyra olika introduktionsprogram på Bäckadal:

  • Individuellt Alternativ (IMA)
  • Programinriktat val (IMV)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY)

Läs mer om introduktionsprogrammen

-----------------------------------------------

Anpassad gymnasieskola

Programmen hos Anpassad gymnasieskola läser du under fyra år. Vi anpassar utbildningen efter dig som elev, och du får tid för studier i din egen takt. Du kommer göra minst 22 veckor av din utbildning på en arbetsplats, det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessa program finns hos oss på Bäckadal:

  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Fordonsvård och godshantering
  • Administration, handel och varuhantering

Läs mer om programmen inom Anpassad Gymnasieskola