Jönköpings kommun

Introduktions­program (IM-)

Introduktions­programmen är till för dig som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Med hjälp av individuell planering samt ett professionellt och vänligt, men tydligt bemötande vill vi stödja dig att uppnå dina mål.

Vart vill du? Hur kan vi hjälpa dig att komma dit? Vi är som stoltast när vi lyckas hjälpa dig att komma dit du vill.

På Bäckadalsgymnasiet har vi så länge vår skola har funnits stått för en stolt tradition av hög kompetens för att driva introduktionsprogram. Vi är kända i regionen för att våra elever uppnår goda resultat samt att vi har en högkompetent personal.

Introduktionsprogrammen är inte en utbildning, utan flera. Varje utbildning, så kallade introduktionsprogram, är skräddarsydda efter en särskild elevgrupps behov. Av totalt fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan finns fyra på Bäckadalsgymnasiet:

  • Individuellt Alternativ (IMA)
  • Programinriktat Individuellt val (IMV)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY)

Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Individuellt Alternativ (IMA)

Har du ännu inte blivit behörig till gymnasiet? Då kan Individuellt Alternativ vara någonting för dig!

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA) är ungdomar som ännu ej nått sina betyg för att bli behöriga för att studera på ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt Alternativ är en utbildning du söker till genom att du tillsammans med Studie- och Yrkesvägledare på den grundskola du gått på, fyller i en blankett. IMA är ej förberedande för arbete. Målet är att utbildningen som längst skall vara ettårig. Tanken är att du efter ett år skall gå vidare till nationellt yrkesprogram, annat introduktionsprogram, annan utbildning (till exempel folkhögskola) eller arbete.

Tack vare vår samordning av alla introduktionsprogram kan vi erbjuda dig en bredd på vilka grundskoleämnen som är möjliga att läsa som är unik i regionen. Upplägget på utbildningen är strikt individuellt utifrån dina mål, behov och förkunskaper.

På Bäckadalsgymnasiet har vi en lång tradition av att jobba med Individuellt Alternativ. Det gör att vi har en hög kompetens att möta olika typer av individuella behov.

Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA)
Bäckadalsgymnasiet och Socialförvaltningen driver tillsammans sedan 2004 samarbetsprojektet Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA).

IMFIA är en del av Individuellt Alternativ, men det finns särskilda antagningskrav utöver de som krävs för IMIND. För att bli antagen krävs biståndsbeslut från socialsekreterare och beslut från ansvarig rektor.

Programinriktat val (IMV)

Saknar du endast något enstaka betyg för att bli behörig till gymnasiet? Vill du gå en utbildning som kan leda till en gymnasieexamen?

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Programinriktat Individuellt val (IMV) är ungdomar som saknar ett enstaka betyg av de åtta som krävs för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat Individuellt val är en sökbar utbildning som erbjuds i mån av att inte alla platser på det nationella yrkesprogrammet är fyllda av behöriga elever. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Målet är att du skall kunna gå ut efter tre år med en gymnasieexamen. Tanken är att du under dina tre år på IMV skall hinna läsa in grundskoleämnet och även läsa gymnasiekursen i samma ämne.

IMV-platser finns på följande program:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Språkintroduktion (IMS)

Är du nyanländ till Sverige? På språkintroduktionen får du språkträning. Du får möjlighet att läsa in behörighet till vidare studier exempelvis nationellt program på gymnasiet, folkhögskola och vuxenutbildning alternativt börjar jobba.

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMS) är ungdomar som ej ännu blivit behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram på grund av att de är nyanlända till Sverige. Du som är nyanländ skall få möjligheter att lära dig de grundläggande språk- och ämneskunskaper som krävs för att kunna gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Språkintroduktion är inte sökbart via kommunens ansökningswebb utan anmälan görs av den skola du går på nu med en speciell blankett. Går du inte i någon skola och är mellan 16 och 20 år se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare så förklarar hen mer för dig och hjälper dig med inskrivningen.

Språkintroduktion finns nu bara på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.

Yrkesintroduktion (IMY)

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMY) är ungdomar som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter.

Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

På Bäckadalsgymnasiet erbjuder vi IMY kopplat till programmen nedan. Länkarna leder till Jönköpings gymnasievalssida där du kan läsa mer om de olika programmen.

Du går i en klass tillsammans med andra elever på yrkesintroduktion. Ni läser era ämnen utifrån en ramplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Hur är det att läsa på ett yrkesintroduktionsprogram? Se vår film:

Kontakt

Charlotta Vincent, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 66 65

Sofia Arneke Isaksson, rektor
Telefon 036-10 62 86

Else-Maj Isaksson, kontaktperson för nyanlända till mottagningsklass
Telefon 036-10 69 05