Jönköpings kommun

Vanliga frågor om Lärlingsakademin

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur det är att läsa på Lärlingsakademin. Självklart är du välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

Du som läser på Lärlingsakademin har tillgång till samma organisation för stöd och hjälp som alla andra elever på Bäckadalsgymnasiet. Du hittar mer information och kontaktuppgifter under menyvalen ovan, till exempel kuratorer, SYV och skolsköterskor.

Vad finns det för fördelar med att läsa ett lärligsprogram?

Det är ett annat sätt att gå i skolan på. Du lär dig massor av att jobba på en arbetsplats och det passar en del av oss bättre att studera så än att läsa allt i skolan. Lärlingsutbildningen ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen, högskolebehörighet och du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom arbetslivet.

Tillhör man någon klass på skolan?

Du går i en klass tillsammans med andra elever från de olika lärlingsprogrammen.

Hjälper skolan APL-platser eller måste man göra det själv?

Den arbetsplats där du gör din praktik och har en personlig handledare kallas också APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ordnar arbetsplats åt dig, men du får också komma med egna förslag om du vill.

Kan jag göra min APL på en annan ort än i Jönköping?

Ja, det går bra. Skolan måste bara ha ett avtal med arbetsplatsen, finns det inte kan skolan ordna det.

Om jag ångrar mig och vill byta arbetsplats, får jag det?

Det är viktigt att du trivs på din arbetsplats, om det är något som inte fungerar försöker din skola först och främst hjälpa dig med det. Vill du ändå byta så är det möjligt i mån av plats.

Vilka arbetstider har man på sin APL?

Det varierar och beror på vilka uppdrag företaget har. Du följer arbetsplatsens arbetstider så det kan innebära att du börjar tidigt på morgonen eller slutar sent på kvällen. Ibland kanske är du på en annan ort och arbetar, då tillkommer restid. Det är väldigt viktigt att man håller sina arbetstider och kommer i tid.

Om jag ångrar min inriktning kan jag byta lärlingsprogram då?

Det är upp till rektorn på skolan. Om det finns plats på den inriktning där du vill gå, kan du eventuellt få byta.

Betalar man sin lunch på arbetsplatsen?

På vissa arbetsplatser får man ta med sig en matlåda som man kan värma upp. Ibland äter man på lunchrestaurang och då får du betala själv. Du kan ansöka om extra lärlingsersättning hos CSN. Det är ett bidrag på 1 000 kr i månaden som kompensation för bland annat måltider.

Ska man ha särskilda kläder och utrustning?

Vissa arbetsplatser kräver arbetskläder, andra inte. Det beror på yrket. När det behövs står skolan för ett grundpaket med arbetskläder, skyddskläder och varselkläder. En del utrustning lånar skolan ut.

Om man behöver verktyg på sin arbetsplats, betalar man dem själv då? dem själv?

Nej, de verktyg du behöver under din utbildning får du låna. Du kommer att ansvara för vissa verktyg under din utbildning, vilka verktyg det är beror på vilken bransch du arbetar inom.

Får man jobba extra på arbetsplatsen under tiden man pluggar?

Ja, om arbetsplatsen har behov av det och erbjuder dig extraarbete finns det inget som hindrar det.

Får man lön?

Nej, som lärling går du en utbildning och då får du inte betalt på skoltid om inte företaget erbjuder dig en lärlingsanställning.

Hur många får jobb efter gymnasiet?

Enligt Skolverkets undersökning 2019 får 86 procent av alla som går en lärlingsutbildning jobb direkt efter gymnasiet.

Vilka ämnen läser man?

Du läser ämnen som är specifika för ditt program, sedan läser du också ett antal gymnasiegemensamma ämnen som engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Det är samma ämnen oavsett om du läser som lärling eller om du läser ett skolförlagt yrkesprogram.

Hur kan betygen sättas när jag är på en arbetsplats hälften av skoltiden?

Betygen sätts av din lärare i samråd med den handledare du har på din arbetsplats och med hjälp av din loggbok. Du kommer att ha återkommande trepartssamtal tillsammans med din lärare och din handledare där ni diskuterar och följer upp hur det går för dig.

Kan jag studera vidare efter studenten?

Antingen kan du vidareutbilda dig inom det yrke som du valt att gå som lärling, programmen ger dig högskolebehörighet vilket gör att du kan studera vidare på universitet och högskola.