Jönköpings kommun

Stöd till elever

Vi har höga förväntningar på dig och det krävs en stor insats från dig för att du skall kunna nå dina mål. Om du upplever några svårigheter under din tid på Bäckadal finns vi här för att hjälpa dig.

Det kan till exempel handla om att du:

  • Har frågor kring olika val under och efter din utbildning
  • Just nu inte når målen i en pågående gymnasiekurs
  • Fått ett F-betyg i en avslutad gymnasiekurs
  • Inte mår bra och känner att din skolgång påverkas

Vi har olika resurser och kompetenser som kan hjälpa dig att komma vidare.

Hur gör du om du känner ett behov av att få stöd?

Om du känner ett behov av stöd i dina studier utanför lektionstid; prata med din undervisande lärare om vilket stöd du kan få.

Din mentor kan hjälpa dig att komma i kontakt med vårt elevhälsoteam med skolsköterskor, kuratorer, arbetsterapeut, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Speciallärare/Specialpedagog

Bäckadalsgymnasiets speciallärare/specialpedagoger har fördjupad kunskap inom pedagogik. Vi samarbetar med dina lärare för att utveckla undervisningen. Tillsammans hjälper vi dig som behöver stöd och hjälp med att nå dina studiemål.

Specialläraren/specialpedagogen hjälper dig som har svårt med läsning, skrivning, matematik, koncentration eller andra svårigheter som hindrar dig i din inlärning.

Vi kan också hjälpa dig med att finna nya vägar när du kört fast i något ämne. Tillsammans med dina lärare jobbar vi med att hitta ditt bästa sätt att lära. Vi har också kompetens att utreda dina svårigheter med läsning, skrivande eller matematik om detta skulle bedömas vara lämpligt.

Du kan få hjälp av  speciallärare/specialpedagog utanför lektionstid enligt överenskommelse och/eller som ett stöd under lektionstid.

Kontakt

Marie Stengel, EE, LÄR
Telefon 036-10 61 05

Evelina Sandgren, IMA, IMY, IMS
Telefon 036- 10 79 83

John Ericson, BAANL, FT
Telefon 072-246 76 40

Karl Sundberg, IMFIA
Telefon 073-032 15 39

Sonja Svensson, BA, HVFRS
Telefon 070-375 32 92

Camilla Larsson, Anpassad gymnasieskola, RL, BF (år 1)
Telefon 036-10 31 88

Studie- och yrkesvägledning

Till studie-och yrkesvägledaren är du välkommen om du har frågor och funderingar kring dina studier, framtidsplaner eller annat som gäller yrken eller vidare studier. Det kan vara frågor kring individuellt val, yrkesinformation, studiefinansiering, hur du skriver CV inför jobbansökan, information om universitet eller högskola, folkhögskola, YH-utbildning etcetera.

Du kan ha ett individuellt vägledningssamtal med studie-och yrkesvägledaren om just dina egna tankar och frågor. Vägledningssamtalet skall bidra till att du får information och vägledning som leder dig till väl underbyggda beslut.

Studie-och yrkesvägledaren har även informationer klassvis där du också har möjlighet att ställa dina frågor.

Kontakt

Studie-och yrkesvägledarna

Susanne Esping, EE, FT, LÄRLING
Telefon 036-10 62 92
Mobil 070-693 62 92

Habibeh Nikzad Areshtanab, BF

Charlotta Vincent, IMA, IMFIA, IMS, IMY
Telefon 036-10 66 65
Mobil 073-832 66 65

Viktor Agerlöv, BA, HVFRS, RL, AG
Telefon 036-10 70 45

Rebecka Lindström (föräldraledig)

Skolsköterska

Skolsköterskan finns här för dig om du behöver hjälp med rådgivning och viss vård kring din fysiska och psykiska hälsa. En annan stor uppgift för dem är att jobba med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet på skolan. Om du har hälsoproblem av en omfattning som gör att skolsköterska inte kan hjälpa dig på plats kan de hjälpa dig att förmedla kontakt med rätt vårdinstans.

Skolsköterskorna på Bäckadalsgymnasiet arbetar för att varje enskild elev på skolan skall få bästa möjliga förutsättning för sitt lärande. Ett viktigt mål är att verka för att du som elev skall ha möjlighet klara din skolgång så väl som möjligt, oavsett eventuella fysiska eller psykiska hinder.

Alla i skolan har tystnadsplikt men i olika hög grad. Personalen inom skol­hälso­vården har den strängaste sekretessen enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakt

Skolsköterska

Ann-Louise Fransson, EE, RL, Lärling
Telefon 036-10 62 88
Mobil 076-798 42 81

Helena Ekblad, BF, IMA, IMV, IMS, IMYRK, IMFIA samt AG
Telefon 036-10 55 70

Maria Hancke, BA, HV och FT
Telefon 036-10 62 74
Mobil 072-450 92 16

Kurator

Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och hjälpa elever med frågor av personlig, psykosocial och studieekonomisk karaktär.

Oftast löser man problem genom att tala med vänner, familj eller någon vuxen, men ibland kan det kännas bättre att tala med någon utomstående som också har tystnadsplikt.

Samtalen kan handla om problem i familjen, relationer, oro och ångest, depression, sömnproblem, sorg, stress eller existentiella tankar. Om du inte själv vet hur du ska börja berätta om ditt bekymmer, hjälper vi dig genom att ställa frågor.

Ibland kan man behöva ett större omhändertagande. Då kan du få hjälp att få kontakt med socialtjänst, studentpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller sjukvård.

Kontakt kuratorer

Jon Millback: BF, RL, IMA, IMV, IMS, IMY
Telefon 036-10 76 47
Mobil 076-139 94 92

Emma Josefsson: BA, FT + BAANL
Telefon 036-10 21 02
Mobil 072-709 85 73

Nahal Granberg: EE, LÄR
Telefon 036-10 78 56
Mobil 073-425 64 60

Linnea Dahl, AG, HVFRS
Telefon: 036-10 62 79
Mobil: 0737-45 77 06