Jönköpings kommun

Skolledning

Kontakt

Annika Nordgren, gymnasiechef
Telefon 036-10 62 70

Anna Sandström, rektor, rektorsområde 1 (EE, Lärlingsakademin)
Telefon 036-10 76 81

Sofia Arneke Isaksson, rektor, rektorsområde 2 (IM-programmen)
Telefon 036-10 62 86

Veronica Culha, rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)
Telefon 036-10 79 29

Thomas Karlsson, bitr. rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)
Telefon 036-10 38 67

Robert Blomqvist, rektor, rektorsområde 4 (HVFRS, BA)
Telefon 036-10 62 72

Andreas Swenlert, rektor, rektorsområde 5 (BF, HT, RL, AG Anpassad gymnasieskola, Lärvux)
Telefon 036-10 60 90

Åke Andersson, administrationschef
Telefon 036-10 62 78

Anna Magnusson, adm- och utvecklingschef
Telefon 036-10 26 02