Jönköpings kommun

Skolledning

PO Johansson
Gymnasiechef
E-post: per-olof.johansson3@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 70

Åke Andersson
Administrationschef
E-post: ake.andersson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 78

Anna Sandström
Rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)
Tf rektor, rektorsområde 1 (EE, Lärlingsakademin)
E-post: anna.sandstrom@jonkoping.se
Telefon: 036-10 76 81

Annika Nordgren
Rektor, rektorsområde 2 (IM-programmen, BF)
Tf rektor, rektorsområde 5 ( HT, RL)
E-post: annika.nordgren@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 86

Robert Blomqvist
Rektor, rektorsområde 4 (HV, BA, TE) samt
Tf rektor, rektorsområde 5 (GS, Lärvux)
E-post: robert.blomqvist@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 72