Jönköpings kommun

Administration

Frågor gällande studieintyg, betyg, busskort med mera vänligen kontakta:

Amanda Botström

 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Jessica Svahn

 • Hantverksprogrammet frisör (HVFRS)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Monica Hakeberg

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Lärlingsakademin (LÄR)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Gymnasiesärskolan/Anpassad gymnasieskola (PRAHV, PRFOG, PRHRB, PRHVO)

Övriga frågor

Kontakt

Amanda Botström, skoladministratör
Telefon 036-10 62 73

Carina Arthursson, handläggare
Telefon 036-10 62 29

Gunilla Norman, HR-administratör
Telefon 036-10 72 49

Jessica Svahn, skoladministratör
Telefon 036-10 62 64

Monica Hakeberg, skoladministratör
Telefon 036-10 62 77

Susanne Söderberg, ekonom
Telefon 036-10 55 71

Åsa Söderlund, assistent
Telefon 036-10 54 91