Jönköpings kommun

Administration

Aleksandra Chodorowska
Skoladministratör, elever/betyg
Program: BA, IM och modersmål
E-post: aleksandra.chodorowska@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 73

Monica Hakeberg
Skoladministratör, elever/betyg
Program: BF, EE, HT, RL, Lärlingsakademin och GYS
E-post: monica.hakeberg@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 77

Agneta Karlsson
Skoladministratör, elever/betyg
Program: FT, HV och TE
E-post: agneta.karlsson3@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 64

Amanda Botström
Skoladministratör (föräldraledig)
E-post: amanda.botstrom@jonkoping.se

Åsa Söderlund
Assistent, Komvux som särskild utbildning (Lärvux)
E-post: asa.soderlund@jonkoping.se
Telefon: 036-10 54 91

Susanne Söderberg
Ekonomi
E-post: susanne.soderberg@jonkoping.se
Telefon: 036-10 55 71

Irma Cavka
HR-konsult
E-post: irma.cavka@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 08

Caroline Tornåker
HR-assistent
E-post: caroline-helene.tornaker@jonkoping.se

Anna Magnusson
Utbildningsledare
E-post: anna.magnusson1@jonkoping.se
Telefon: 036-10 26 02

Carina Arthursson
Handläggare
E-post: carina.arthursson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 29

Martina Johansson
Handläggare (föräldraledig)
E-post: martina.johansson2@jonkoping.se