Jönköpings kommun

Administration

Frågor gällande studieintyg, betyg, busskort med mera vänligen kontakta:

Carina Arthursson

 • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)
 • Modersmål

Erika Strömder

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • Gymnasiesärskolan (PRAHV, PRFOG, PRHRB, PRHVO)

Monica Hakeberg

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Hantverksprogrammet frisör (HV)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Lärlingsakademin (LÄR)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Teknikprogrammet (TE)

Frågor gällande CSN, måltidsersättning och fakturor vänligen kontakta Gunilla Norman.

Kontaktpersoner för Komvux som särskild utbildning (Lärvux), hittar du här!

Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Agneta Karlsson, skoladministratör
Telefon 036-10 62 64

Amanda Botström, skoladministratör (arbetar mån & tis)
Telefon 036-10 62 73

Carina Arthursson, handläggare
Telefon 036-10 62 29

Erika Strömder, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 60 90

Gunilla Norman, skoladministratör
Telefon 076-126 81 48

Irma Cavka, HR-konsult
Telefon 036-10 62 08

Martina Erle, handläggare
Telefon 036-10 72 49

Monica Hakeberg, skoladministratör
Telefon 036-10 62 77

Susanne Söderberg, ekonom
Telefon 036-10 55 71

Åsa Söderlund, assistent
Telefon 036-10 54 91