Jönköpings kommun

Samsyn ger framgång för våra elever

En kvinna som står vid ett ståbord och ler in i kameran.

Foto: Pedagog Jönköping

Det händer spännande saker på Bäckadal! Just nu deltar vi i ett större projekt tillsammans med Stockholms universitet; Samsyn Intensivsvenska.

Skolutvecklingsprojektet Samsyn genomförs för att stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling.

Linda Glaad arbetar som förstelärare i ämnet svenska som andraspråk på Bäckadalsgymnasiet. I en artikel på Pedagog Jönköping beskriver hon hur man genom ett gemensamt projekt arbetar för att skapa en utbildning som snabbare leder till språk- och kunskapsutveckling för våra nyanlända flerspråkiga elever. Eleverna ska också få möjlighet att studera fler ämnen som de kan få betyg i. Tanken är att en mer systematiserad och målinriktad undervisning ska bidra till elevernas skolframgång.

Genom projektet har arbetslaget på språkintroduktionen ett nära samarbete med en forskargrupp med inriktning flerspråkighet vid Stockholms universitet. Forskargruppen leder flera skolor som deltar i satsningen och genomför utbildning och handledning av processledarteam, i första hand digitalt. Samsyn – Intensivsvenska är ett samarbete mellan Skolverket och forskargruppen för Intensivsvenska.

Inom projektet finns flera specialsatsningar, en av dem är ordförrådssatsningen. På Pedagog Jönköping kan du läsa mer om just den satsningen men också mer om projektet i sin helhet.

Samsyn - Intensivsvenska på Pedagog Jönköping Länk till annan webbplats.