Jönköpings kommun

Skolsköterskor

Ann-Louise Fransson
E-post ann-louise.fransson@jonkoping.se
Telefon 036-10 62 88

  • El- och energiprogrammet (EE)
  • Teknikprogrammet (TE)
  • Restaurang- och Livsmedelsprogrammet (RL)
  • Hotell- och turismprogrammet (HT)
  • Lärlingsakademin (LÄR)

Helena Ekblad
E-post helena.ekblad@jonkoping.se
Telefon 036-10 55 70

  • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMYRK, IMFIA)
  • Gymnasiesärskolan (PRAHV, PRFOG, PRHRB, PRHVO)

Maria Hancke
E-post maria.hancke@jonkoping.se
Telefon 036-10 62 74

  • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
  • Hantverksprogrammet frisör (HV)
  • Fordons- och transportoprogrammet (FT)