Jönköpings kommun

Bygg och anläggning (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet har flera olika inriktningar, inom olika hantverksområden. Inriktningsvalet gör du inför årskurs 2 när du har fått en inblick i vad de olika inriktningarna innebär.

I årskurs 1 läser alla elever tillsammans och får prova de olika inriktningarna i det vi kallar rundsvängen. Det ger dig som elev bättre inblick i programmets inriktningar när du ska göra ditt inriktningval inför årskurs 2. Om fler elever väljer en inriktning än vad det finns platser, avgörs placering utifrån betyg.

När du söker detta program anger du följande studievägskod:

  • BA

Din praktik (APL) är en mycket viktig del av inlärningen. Därför är en större del av din utbildning arbetsplatsförlagd än i andra yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Under varje inriktning finns filmer som visar mer om utbildningen eller vad du kan arbeta med när du läst klart.

Anläggningsfordon och Mark och anläggning

Vill du arbeta inom anläggningsområdet, som maskinförare, vägbyggare eller anläggningsarbetare?

Du får en bred utbildning inom anläggningsområdet och lär dig att använda olika typer anläggningsmaskiner såsom hjullastare, grävlastare och grävmaskin. Inriktningen ger möjlighet till jobb som maskinförare, vägbyggare eller anläggningsarbetare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att utbildningen förfogar över en maskinpark, till exempel i form av hjullastare och grävmaskiner, som är mycket modern.
Det ger oss förutsättningar att erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet.

Mark och anläggning (BAMAR)

Inriktningen Anläggningsfordon (BAANL) är kompatibel med inriktningen Mark och Anläggning. Du som söker BAANL som inriktning kan därför välja att gå mot en yrkesutgång inom Mark och anläggning. Antalet platser fördelas utifrån söktryck.

Se filmen Maskinförare - ett virtuellt arbetsplatsbesök (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Se filmen Mitt yrke: Grävmaskinist (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Husbyggnad

Utbildningen för dig som vill arbeta med att bygga hus, med fördjupning mot snickare eller murare.

Du får här en utbildning som syftar till att du skall bli proffs på att utföra olika byggnationsarbeten. Du väljer även om du vill fördjupa dig mot att bli murare med fokus på arbeten i murbruk och puts eller snickare med fokus på arbeten i trä. Inriktningen ger möjlighet till jobb såsom murare, golvläggare eller snickare. Inom denna inriktning kan du även välja att utbilda dig till ett arbete inom olika specialyrken såsom golvläggare, glasmästare, ställningsbyggare etcetera.

Din utbildning utformas och utvecklas i samarbete med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är bland annat vår breda grundutbildning där du får testa på olika områden och specialyrken inom husbyggnad. De kunskaper du skaffar dig får du även praktisera under Arbetsplatsförlagt lärande, som är längre (24 veckor under tre år) än vad som är normalt på ett nationellt yrkesprogram (15 veckor).

Yrkesutgångar inom husbyggnad; Trä (snickare), Betong, Mur, Golv

samt specialyrken, som till exempel: Plattsättning, Glas, Ställning

Se filmen Mitt yrke: Träarbetare (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Se filmen Träarbetare - ett virtuellt arbetsplatsbesök (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Se filmen Plattsättare - ett virtuellt arbetsplatsbesök (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Se filmen Murare - ett virtuellt arbetsplatsbesök (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Måleri

Vill du arbeta med att måla och tapetsera? Då ska du välja inriktningen måleri.

På inriktningen mot måleri utbildas du till ytbehandlingsspecialist och för en yrkesframtid där din uppgift är att bevara, försköna och färga. Du utbildas för att bli proffs till exempel på underarbeten, spackling, grundning, målning, tapetsering och lasering. Inriktningen ger möjlighet till jobb som målare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är de goda förutsättningar som finns på skolan att simulera olika praktiska situationer som en målare hamnar i på en arbetsplats. På det sättet har vi mycket goda förutsättningar för att förbereda dig för ett framtida arbete inom branschen.

Se filmen Mitt yrke: Målare (av Worldskills) Länk till annan webbplats.

Plåtslageri

Inriktningen för dig som vill arbeta som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Inom plåtslageriutbildningen utbildas du till specialist på att hantera olika byggnationsarbeten i materialet plåt. Exempel på sådana är olika typer av tak- och fasadbeklädnader samt ventilationsinstallationer. Du som går plåtslagarinriktningen utbildar dig till ett bristyrke där det finns ett stort behov av arbetskraft. Inriktningen ger möjlighet till jobb som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är vår moderna plåtavdelning som ger tillfällen till att prova på och fördjupa dig inom alla inom branschen förekommande tekniker.
Vi vill på detta sätt se till att du som väljer denna inriktning har goda kunskaper inför ditt framtida yrkesliv.

Se filmen Bli plåtslagare (av PVF) Länk till annan webbplats.

Till sidan platslagare.nu där du kan läsa mer om vad en plåtslagare gör, utbildning, lön och karriär. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Viktor Agerlöv, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 70 45

Robert Blomqvist, rektor
Telefon 036-10 62 72

Veronica Culha, rektor BAANL
Telefon 036-10 79 29