Jönköpings kommun

Hotell och turism (HT)

Bild på ett upplyst jordklot.

Så länge människor har en nyfikenhet och en upptäckarlusta kommer turismnäringen alltid vara aktuell och i ständig förändring. Om du är en person som trivs i en ombytlig miljö och tycker det är roligt med service, möten med olika människor och kulturer kan den här utbildningen och branschen passa dig. Ibland uppstår det också situationer som kräver snabba lösningar, då är det bra att kunna behålla lugnet och tänka lösningsorienterat. Hotell- och turismprogrammet är ett lärlingsförlagt program.

På Hotell- och turismprogrammet är du snart ute i verkligheten och samlar erfarenheter genom att vara en del av en verksamhet och ett arbetslag. Du får en bra grundutbildning inom service och bemötande, hållbar turism och entreprenörskap. Inom hotellkurserna lär du dig skillnaden mellan olika sorters boenden och får den kunskap som krävs för att arbeta med såväl konferens som evenemang. Kurser riktad mot turism ger förståelse inom turistnäringen såsom boende, mat och upplevelser. Huvudfokus i vår utbildning ligger på hotell, konferens, evenemang och dess olika yrkesroller. Det innebär bland annat att träna upp förmågan att möta alla typer av människor på bästa sätt, med hänsyn till både kultur och miljö.

Bäckadal har bra kontakt och samarbete med hotellaktörerna i Jönköping, det ger dig som elev goda förutsättningar för bra APL-platser och duktiga handledare. Våra elever blir ofta uppskattade medarbetare på arbetsplatserna.

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som hotellreceptionist, konferensvärd
aktivitets- och eventvärd eller frukostvärdinna.

För att söka till detta program, anger du följande studievägskod vid ansökan:

  • HTHUT0L

Kontakt

Viktor Agerlöv, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 70 45

Andreas Swenlert, rektor
Telefon 036-10 60 90