Jönköpings kommun

Industriteknik (IN)

Industritekniska programmet (IN) ska utveckla dina kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning och annan sammanfogning.

För att söka till detta program, anger du följande kod vid ansökan:

  • IN0000L

Under den första terminen väljer du sedan inriktning

Inriktningar

  • INDRI0L; driftsäkerhet och underhåll ska ge kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.
  • INPRK0L; produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.
  • INPRO0L; processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.
  • INSVE0L; svetsteknik ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Samarbete

Vi samarbetar med flera olika företag som exempelvis Saab Avionics, Saab Training System AB och Husqvarna AB. Målsättningen är att företagen ska eventuellt kunna erbjuda eleven lärlingsanställning under gymnasieutbildningen.

Läs mer om Industritekniska programmet på Skolverket webb Länk till annan webbplats.

Poängplan för Industritekniska programmet på Lärlingsakademin i Jönköping Pdf, 33.3 kB.

En kort film om Industritekniska programmet, Lärlingsakademin Länk till annan webbplats.

Industriteknik är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där man arbetar för att ha regelbunden kontakt med arbetslivet och lokala företag under tiden man pluggar.

Läs mer om Teknikcollege på gymnaseivalswebben Länk till annan webbplats.

Här kan du se en film om Teknikcollege:

”Jag har fått förmånen att bli lärlingsanställd, vilket innebär att jag får en lön av företaget”

- Jakob, Industritekniska programmet